Dla naszych klientów posiadamy w ofercie szeroki zakres usług naukowo – doradczych w zakresie rozwiązywania problemów współczesnej farmacji i badań laboratoryjnych. Ogromne doświadczenie i wiedza naukowa naszych pracowników gwarantuje najwyższy poziom świadczonych usług.

CTO – Contract Testing Organisation

W odpowiedzi na wyzwania stawiane działom Kontroli Jakości w firmach farmaceutycznych stworzyliśmy usługę polegającą na przeniesieniu części wolumenu badań zwolnieniowych firm produkcyjnych do naszego laboratorium.

Zalety kontraktowania w MT Laboratories:

Usługi realizowane są przez doświadczony i starannie dobrany zespół analityczny
Większa odporność Zleceniodawcy na migracje oraz dostęp do personelu analitycznego
Większa odporność Zleceniodawcy na nagłe wzrosty popytu i w konsekwencji wzrosty planów produkcyjnych
Większa możliwość optymalizacji wydajności działu KJ po stronie Zleceniodawcy (poprzez transfer metod wymagających do laboratorium zewnętrznego), w konsekwencji poprawa wskaźników (Liczba zbadanych serii per analityka, Right First Time, poprawa wskaźników OOT/OOE/OOS)
Możliwość precyzyjnego zaplanowania rezerw analitycznych po stronie Zlecającego
Taki sam lub niewiele wyższy koszt badania per serię w porównaniu do kosztu badania u Zlecającego
Gwarancja terminowości
Bezkosztowa weryfikacja metod analitycznych oraz ich transfer w ramach kontraktu *

W ramach usługi oferujemy badania w standardzie GMP wraz z certyfikatem potwierdzającym etap wytwarzania realizowany w MT Laboratories Sp. z o.o..

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy laboratorium@mtlab.pl lub telefoniczny pod numerem 577 677 444.

* w przypadku zlecenia na minimum 10 serii/m-c

Tło CTO

Badania GMP

W naszej ofercie posiadamy pełen zakres badań fizyko-chemicznych zarówno dla surowców, półproduktów jak i produktów gotowych. Posiadamy odpowiedni sprzęt i umiejętności do przeprowadzenia w sposób sprawny i rzetelny badań dla API, leków gotowych, suplementów diety lub produktów kosmetycznych bez względu formę w jakiej występują (maści, kremy, syropy, tabletki, kapsułki itp.) W zależności od potrzeb klienta analizy przeprowadzamy w zgodzie z wytycznymi systemu GMP lub wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Analizy przeprowadzamy zarówno z użyciem prostych technik „chemii mokrej” jak i zaawansowanymi technikami z użyciem HPLC, GC oraz LC-MS.

Przykłady analiz z naszej oferty prezentujemy poniżej:

Oznaczanie zawartości substancji aktywnych w produkcie gotowym
Potwierdzanie tożsamości produktów, surowców, API
Badanie jednolitości dawki
Identyfikacja znanych i nieznanych zanieczyszczeń w produkcie
Badanie uwalniania substancji czynnej
Badania profilu uwalniania
Oznaczanie zawartości wody metodą KF
Badania czasu rozpadu
Badania twardości tabletek

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zakresu i sposobu przeprowadzania badań serdecznie zapraszamy do kontaktu bezpośredniego.

Tło GMP

Badania R&D

Świadczymy również usługi w zakresie rozwoju, walidacji oraz transferu metod badawczych. Dotyczy to zarówno metod badawczych dla substancji leczniczych i suplementów jak i metod wykorzystywanych do oceny skuteczności higieny maszyn i urządzeń produkcyjnych. Swoje prace prowadzimy w zgodzie z zaleceniami Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH), wymaganiami Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) oraz Amerykańskiej Agencji ds. Leków i Żywności (FDA). Dodatkowo oferujemy możliwość szkolenia pracowników w zakresie pracy z metodą będącą przedmiotem walidacji.

Tło R&D
Tło szkolenia

Szkolenia

W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki zakres szkoleń z wiedzy niezbędnej w pracy w branży farmaceutycznej, spożywczej czy też suplementów diety. Bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników jesteśmy w stanie przeprowadzić profesjonalne szkolenia zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym miedzy innymi z następujących zagadnień:

Wysokosprawna chromatografia cieczowa – HPLC (kurs laboratoryjny)
Chromatografia gazowa – GC (kurs laboratoryjny)
Walidacja metod badawczych (warsztaty)
Transfer metod badawczych (warsztaty)
GMP i GLP – wdrożenie, akredytacja, przygotowanie do inspekcji (warsztaty)
Optymalizacja pracy i zarządzanie laboratorium (kurs laboratoryjny)
Audytor wewnętrzy/zewnętrzny
Tło consulting

Consulting

Wysokosprawna chromatografia cieczowa – HPLC (kurs laboratoryjny)
Chromatografia gazowa – GC (kurs laboratoryjny)
Walidacja metod badawczych (warsztaty)
Transfer metod badawczych (warsztaty)
GMP i GLP – wdrożenie, akredytacja, przygotowanie do inspekcji (warsztaty)
Optymalizacja pracy i zarządzanie laboratorium (kurs laboratoryjny)
Audytor wewnętrzy/zewnętrzny
Tło audyty

Audyty

Badania przeprowadzamy pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi np. firm farmaceutycznych dla substancji pomocniczych i API. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie w pracy w środowisku GMP jak i certyfikaty audytorskie dla zintegrowanych systemów jakości ISO.

Badanie konopi medycznych zgodnie z wymaganiami Farmakopei

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku w obszarze badań kwiatów konopi medycznych MT Laboratories przygotowało kompleksową ofertę badań na zgodność z wymaganiami Farmakopei Europejskiej (monografia 07/2024:3028 obowiązująca od lipca 2024). Monografia ta zastąpi dotychczasowe monografie regionalne (niemiecką, szwajcarską duńską i holenderską).

Badanie medycznej marihuany cieszy się rosnącym zainteresowaniem klientów. Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem badań w pełnym lub częściowym zakresie zgodnie z obowiązującą Farmakopeą Europejską prosimy o kontakt.

Tło Konopie Medyczne