Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Fundusze europejskie

Nazwa Beneficjenta:
MT LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu:
Poszerzenie oferty laboratorium analitycznego o wytwarzanie surowców farmaceutycznych (rozsypywanie substancji aktywnych oraz produkcja podłoży maściowych opartych na naturalnych składnikach) wraz z dedykowanym oprogramowaniem dla farmaceutów i lekarzy.

Cel projektu:
Celem inwestycji jest przywrócenie przychodów i wyniku finansowego spółki do czasu sprzed pandemii, a także uczynienie jej bardziej odporną na kolejne kryzysy. W trakcie pandemii spółka utraciła możliwość zarabiania na badaniach zleconych przez firmy farmaceutyczne z uwagi iż prowadzenie audytów wymaga wizyty w przedsiębiorstwie audytowanym. Możliwość odbudowy pozycji finansowej spółki i uczynienie jej bardziej odporną na kryzysy jest poszerzenie oferty o substancje aktywne wykorzystywane w lekach recepturowych, podłoża maściowe, a następnie stworzenie narzędzia informatycznego ułatwiającego sprzedaż nowej oferty.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu poszerzona zostanie oferta o wytwarzanie surowców farmaceutycznych, koncentrując się na rozsypywaniu substancji aktywnych oraz produkcji podłoży maściowych opartych na naturalnych składnikach. Efekt inwestycji zostanie wzmocniony poprzez stworzenie dedykowanego oprogramowania dla farmaceutów i lekarzy, które ułatwi wypisywanie recept po stronie lekarza i wytwarzanie leku recepturowego po stronie farmaceuty.

Wartość projektu (całkowita):
420 869,10 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:
290 844,50 PLN