Poniżej znajdziesz listę najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce od momentu powstania laboratorium.

 • Otrzymanie certyfikatu GMP

  8 grudnia 2023

  Otrzymaliśmy certyfikat GMP! Wytwórców działających na rynkach farma, produktów spożywczych oraz suplementów diety zainteresowanych współpracą zachęcamy do kontaktu.

  GMP (Good Manufacturing Practice) to standard wytwarzania (w tym badania) produktów leczniczych, półproduktów oraz surowców niezbędnych do ich wytworzenia.

 • Rekomendacja do otrzymania certyfikatu GMP w zakresie prowadzenia badań fizyko-chemicznych

  5 października 2023

  W dniu 5 października 2023 roku po inspekcji Głownego Inspektoratu Farmaceutycznego udzielono nam rekomendacji do otrzymania certyfikatu GMP w zakresie prowadzenia badań fizyko-chemicznych.

 • Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie w warunkach GMP

  8 kwietnia 2022

  Na mocy decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 8/04/2022 laboratorium MT Laboratories otrzymało zezwolenie na wytwarzanie o nr 265/0631/21. Od tego momentu zakres prac laboratorium rozszerza się również o rutynowe badania produktów farmaceutycznych dla celów zwolnieniowych w standardzie GMP.

 • Zmiana lokalizacji działalności

  początek 2021 roku

  Na początku 2021 roku spółka MT Laboratories przenosi siedzibę laboratorium do Kutna. Po wyposażeniu nowej lokalizacji zaczynają się prace mające na celu uzyskanie certyfikacji GMP.

 • Założenie spółki

  20 czerwca 2017

  Spółka MT Laboratories została założona 20 czerwca 2017 roku w Łodzi, na terenie wydziału farmaceutycznego w Łodzi. Początkowo spółka zajmowała się prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych oraz działalnością doradczą w zakresie nauk farmaceutycznych.